Fietsroute - Zuid, Natuur

Deze twee fietsroutes kunnen aaneengesloten maar ook als twee aparte routes gefietst worden. De gele route loopt langs het Westzijderveld en De Reef en kan het gemakkelijkst vanaf NS-station Zaandam of Koog Bloemwijk worden gestart. De rode route loopt langs het Guisveld en is het snelst te ­bereiken vanaf de NS-stations Koog-Zaandijk of Wormerveer. Samen vormen de routes een soort 8.

Het is raadzaam een verrekijker of telescoop mee te ­nemen om de vele vogels van nabij te kunnen zien.

De Reef is het natuurgebied dat ten westen van Westzaan ligt, genoemd naar het water dat dezelfde naam draagt. Dit water ontstond vermoedelijk tijdens de ­ontginningen in de middeleeuwen.

Het Westzijderveld is het onbebouwde deel van de polder Westzaan, tussen ­Westzaan in het westen en Zaandam en Koog a/d Zaan in het oosten. Tot de aanleg van de A8 heette het gebied ten noorden daarvan ook nog zo. De naam ontstond waarschijnlijk in de 17e eeuw, gelijktijdig met die van het Oostzijderveld aan de oostkant van de Zaan. Het Westzijderveld was een molengebied bij uitstek. Vooral houtzaagmolens en later veel stoomzagerijen vestigden zich in het Zaandamse deel.

Het Guisveld, dat tot in de ’60-er jaren van de 20e-eeuw gewoon Westzijderveld heette, ligt grofweg tussen de spoorlijn in het noorden en oosten, de wijk Rooswijk in het zuiden, de Middel en de Nauernasche vaart in het westen. Het bestaat uit brak veenmoeras dat inmiddels zeldzaam is geworden. Het Guisveld is een van de laatste gebieden waar vrijwel uitgestorven planten als addertong, rietorchis, ronde zonnedauw en koningsvaren nog voorkomen. Ook zeldzame vogelsoorten als roerdomp, snor, baardmannetje en bruine kiekendief zijn er te vinden.

In alledrie gebieden heeft het slagenlandschap nog het historische slotenpatroon, waardoor een soort eilandenrijk ontstond van door water omringde graslandjes die elk een afzonderlijk poldertje vormen.

Fietsroutes Natuur

Download PDF

Fietsroutes – Hollandroute

De provincie Noord-Holland kent een rijk industrieel verleden dat met elkaar is verbonden in de een erfgoednetwerk met de passende naam HollandRoute.

PARTNERS VAN SAENS FIETSEN